NIE ZABIJAJ!

Apelujemy do metropolity gdańskiego o napomnienie polityka,
który promuje zabijanie dzieci w łonach matek nawet do 12 tygodnia ciąży.

9783 – tyle osób podpisało petycję

Katolik czy nie-katolik?

W ostatnich dniach media obiegła deklaracja Donalda Tuska, że gdy tylko dojdzie do władzy, umożliwi legalne przeprowadzanie aborcji do 12 tygodnia ciąży. Oznacza to, że trzymiesięczne dzieci w łonach matek stracą prawną ochronę, a ich los zależeć będzie od “konsultacji z lekarzem”. Ten oburzający zamach na świętość życia nie zdziwiłby opinii publicznej, gdyby wypowiadał go polityk o zdeklarowanym światopoglądzie antyreligijnym i antynatalistycznym. W tym wypadku mamy jednak do czynienia z człowiekiem, który deklaruje swoją wiarę katolicką, a jeszcze niedawno próbował zbijać polityczny kapitał, nawiązując do tradycji pobożnościowych, jak kreślenie znaku krzyża na chlebie. Pozował też z rodziną do słynnego zdjęcia przed domowym ołtarzykiem z wielkim krucyfiksem i obrazkami przedstawiającymi Pana Jezusa.

Brońmy Eucharystii i jedności Kościoła

Kościół od wieków otaczał Eucharystię najwyższą czcią. Aby wierzący mógł przyjąć Jezusa w Komunii, musiał przejść długą procedurę katechumenatu, w której dawał wyraz całkowitej zmianie życia i przyjęciu Boga jako jedynej zasady działania. Gdy ktoś dopuszczał się ciężkiej zbrodni przeciwko wierze, Kościół mający władzę wyłączać ze swojej społeczności niewierzących, ogłaszał ekskomunikę, potwierdzając faktyczny stan odłączenia się człowieka od jedności z Bogiem i ze wspólnotą wiary. Zanim do tego dochodziło, upominano błądzącego i dawano możliwość naprawy przewinień, lecz gdy ten uparcie trwał w swoim błędzie, ogłaszano karę. Ta odwieczna praktyka nadal ma swoje miejsce w Kościele. Głośna stała się sprawa m.in. Nancy Pelosi, spikerki niższej izby Kongresu USA, której biskup – Salvatore Cordileone – w duchu odpowiedzialności za jej duszę, za Kościół i Prawdę, zabronił przystępowania do Stołu Eucharystycznego z powodu jej starań o całkowitą legalizację aborcji w USA. Prawda, o którą upomniał się biskup w Ameryce, jest niezmienna w czasie i niezależna od miejsca. Dlatego także my apelujemy do arcybiskupa Wojdy, metropolity gdańskiego, o interwencję w sprawie jego diecezjanina Donalda Tuska.

Treść petycji:

Jego Ekscelencja
Arcybiskup Tadeusz Wojda
Metropolita Gdański

Wasza Ekscelencjo!

Jako katolicy zatroskani o losy Kościoła i naszej Ojczyzny, zwracamy się do Księdza Arcybiskupa z prośbą o podjęcie duszpasterskiej interwencji w sprawie zapowiedzi Donalda Tuska, obiecującego zmianę prawa chroniącego życie poczęte. Na początku czerwca podczas przemówienia w Wałbrzychu polityk ten zadeklarował, że gdy dojdzie do władzy „zagwarantuje legalność aborcji do 12. tygodnia” życia płodowego dziecka.

Czcigodny Księże Arcybiskupie!

Donald Tusk, będąc znanym mieszkańcem Sopotu, nadal pozostaje diecezjaninem podległym władzy biskupiej metropolity gdańskiego. Uważamy, że jako człowiek deklarujący wiarę katolicką oraz powołujący się na chrześcijaństwo podczas swej kariery jako polityk „europejskiej chrześcijańskiej demokracji”, powinien on zostać publicznie upomniany.

Spór o aborcję w Polsce przycichł, jednak Donald Tusk nieodpowiedzialne stara się go wzbudzić i zbić na tym kapitał wyborczy. Jak przecież wiemy zabijanie nienarodzonych dzieci szczęśliwie nie jest już legalne w ojczyźnie Jana Pawła II – o co papież Polak tak bardzo zabiegał podczas całego swojego pontyfikatu. Jednocześnie nasz wielki Rodak przypominał, że – jak głosi podpisany przezeń Katechizm Kościoła Katolickiego – „formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi poważne wykroczenie. Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu”.

Wasza Ekscelencjo!

Część amerykańskich biskupów – z biskupem Salvatore Cordileone z San Francisco na czele – kilka tygodni temu wprost wskazała i wezwała do nawrócenia bardzo ważnych amerykańskich polityków-katolików, którzy deklarując poparcie dla dopuszczalności aborcji sami wykluczyli się z Komunii z Kościołem. Gorąco prosimy Księdza Arcybiskupa o podobny gest miłosierdzia i sprawiedliwości wobec Donalda Tuska – gest, który przypomni pewnej części ochrzczonych, ale nieodpowiedzialnych polityków polskich, że aborcja nigdy nie powinna stać się elementem gry politycznej. Wszak papież Franciszek nazwał kilka lat temu aborcję czynem tożsamym ze zleceniem płatnego morderstwa!

 Czcigodny Księże Arcybiskupie!

Podczas jednej z bożonarodzeniowych homilii Ksiądz Arcybiskup sam przypominał, że „Boże Narodzenie jest współczesnemu człowiekowi bardzo potrzebne, aby nikt nigdy, niezależnie od motywów które nim kierują, nie domagał się prawa do aborcji i nie promował jej jako pozytywnej wartości i zdobyczy cywilizacyjnej i kulturowej”. Pragniemy wyrazić nadzieję, że postulowana przez nas duszpasterska interwencja w sprawie diecezjanina gdańskiego, Donalda Tuska, przyczyni się właśnie do tego, aby polscy politycy pozostający katolikami nie domagali się już więcej „prawa do aborcji”.

Zdajemy sobie sprawę, że występujemy z niecodzienną prośbą, której osobiste konsekwencje mogą być dla Waszej Ekscelencji dotkliwe. Dlatego też zapewniamy o naszym pełnym wsparciu oraz o gorącej modlitwie za Księdza Arcybiskupa.    

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Nie zabijaj!

Podpisz apel do metropolity gdańskiego, arcybiskupa Tadeusza Wojdy, z prośbą o interwencję wobec publicznych deklaracji jego diecezjanina –  Donalda Tuska

AKCJA ZAKOŃCZONA!

PYTANIE ANKIETOWE:

Czy Donald Tusk deklarując legalizację aborcji, zaciągnął ekskomunikę?